۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

اطلاعیه مصاحبه
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۲ آبان
قابل توجه معرفی شدگان تکمیل ظرفیت مجتمع آموزش عالی سلامت بافت
اطلاعیه مصاحبه
شرایط اعطای گرنت تحقیقاتی به استادیاران جوان دانشگاه
۱۳۹۷ شنبه ۱۲ آبان
مهلت ارسال مدارک به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 23 آبان ماه 97
شرایط اعطای گرنت تحقیقاتی به استادیاران جوان دانشگاه
اطلاعیه مجتمع آموزشی سلامت بافت
۱۳۹۷ دوشنبه ۷ آبان
مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت آزمون
اطلاعیه مجتمع آموزشی سلامت بافت
قابل توجه دانشجویان
۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
فراخوان مرکز تحقیقات دانشجویی
قابل توجه دانشجویان
ثبت نام درخواست روپوش
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۹ مهر
طرح یکسان سازی روپوش پزشکی
ثبت نام درخواست روپوش
اطلاعیه خدمات رفاهی
۱۳۹۷ جمعه ۲۷ مهر
عقد قرارداد دانشگاه با مرکز به تن
اطلاعیه خدمات رفاهی
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
۱۳۹۷ جمعه ۲۷ مهر
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعات بالیتی UptoDate
اطلاعیه کتابخانه مرکزی دانشگاه
اطلاعیه بکارگیری نیروی شرکتی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۹ مهر
معاونت تحقیقات
اطلاعیه بکارگیری نیروی شرکتی
فراخوان
۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر
بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه
فراخوان
برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
۱۳۹۷ پنج شنبه ۱۲ مهر
کتابخانه مرکزی دانشگاه
برگزاری نمایشگاه کتب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران