۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

اطلاعیه جذب نیروی شرکتی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۷ شهريور
جهت بخشهای ویژه
اطلاعیه جذب نیروی شرکتی
اسامی پذیرفته شدگان نهایی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۳ مرداد
هنرستان بهیاری بافت
اسامی پذیرفته شدگان نهایی
اطلاعیه جدید اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول
۱۳۹۸ يکشنبه ۱۳ مرداد
هنرستان بهیاری بافت
اطلاعیه جدید اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول
اطلاعیه برگزاری کارگاه یک روزه
۱۳۹۸ يکشنبه ۶ مرداد
مدلسازی فرایند و داده در طراحی سیستم های اطلاعات پزشکی
اطلاعیه برگزاری کارگاه یک روزه
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهیاری
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير
هنرستان کار و دانش شهرستان بافت
دریافت کارت ورود به جلسه آزمون بهیاری
اطلاعیه ثبت نام اینترنتی آزمون بهیاری
۱۳۹۸ دوشنبه ۱۰ تير
هنرستان کار و دانش شهرستان بافت
اطلاعیه ثبت نام اینترنتی آزمون بهیاری
اطلاعیه مرکز زبان
۱۳۹۸ يکشنبه ۲ تير
پیش ثبت نام کلاس های زبان تابستانی مرکز زبان دانشگاه
اطلاعیه مرکز زبان
اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۹ خرداد
رشته شغلی کمک پرستاری
اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی
اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۳ خرداد
انتخابات سازمان نظام پرستاری کرمان
اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده
اطلاعیه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ خرداد
برگزاری مراسم فارغ التحصیلی
اطلاعیه