۱۳۹۸ جمعه ۲۷ دي

معاون آموزشی وزیر بهداشت :
۱۳۹۸ جمعه ۲۴ آبان
سند محاسبات آمایشی نیروی انسانی موجب ساماندهی آموزش های پزشکی می شود
معاون آموزشی وزیر بهداشت :
تمدید ثبت نام وام شهریه تحصیلی
۱۳۹۸ شنبه ۱۸ آبان
ویژه دانشجویان پردیس خودگردان
تمدید ثبت نام وام شهریه تحصیلی
راه اندازی دستگاه EBUS ( سونوگرافی داخلی مجاری هوایی )
۱۳۹۸ شنبه ۱۱ آبان
در مرکز آموزشی درمانی افضلی پور
راه اندازی دستگاه EBUS ( سونوگرافی داخلی مجاری هوایی )
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۸ پنج شنبه ۹ آبان
چهارمین رویداد استارتاپی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی کشور برگزار شد
به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های بنیادی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۸ آبان
از مرکز سلول درمانی و پزشکی بازساختی دانشگاه
بازدید دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری های بنیادی
برگزاری مراسم تودیع و معارفه
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
رئیس دانشکده داروسازی
برگزاری مراسم تودیع و معارفه
با ابلاغ رئیس دانشگاه :
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
دکتر پیام خزائلی به سمت سرپرست مرکز امور هیات علمی دانشگاه منصوب شد
با ابلاغ رئیس دانشگاه :
روز ملی آمار و برنامه ریزی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ آبان
اول آبان ماه
روز ملی آمار و برنامه ریزی
افزایش همکاری شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۹۸ سه شنبه ۳۰ مهر
در راستای سلامت شهروندان
افزایش همکاری شهرداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمان
نشست اجرای طرح مراقبت از بیماران سرطانی در منزل
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۵ مهر
گروه آنکولوژی بیمارستان شهید باهنر
نشست اجرای طرح مراقبت از بیماران سرطانی در منزل